Grupa za edukacijsku fiziku aktivno se bavi istraživanjima u području edukacijske fizike, razvojem novih edukacijskih testova i nastavnih materijala te kontinuiranom edukacijom nastavnika fizike u Hrvatskoj kroz metodičke kolegije iz fizike za studente, kao i održavanje brojnih radionica i predavanja za nastavnike fizike. Grupa surađuje s mnogim vanjskim suradnicima, među kojima se posebno ističu dvije bivše članice grupe, doc. dr. sc. Ana Sušac, sada na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Lana Ivanjek, sada na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Beču u Austriji.

Grupa je provela niz studija u području edukacijske fizike u kojima je istraživano konceptualno razumijevanja mehanike, elektromagnetizma i moderne fizike kod učenika i studenata. Proveden je i niz istraživanja o učeničkom i studentskom razumijevanju grafova i transferu znanja između fizike i matematike, a istraživane su i druge poveznice matematike i fizike (često u suradnji s istraživačima iz područja matematičke edukacije), poput korištenja vektora, jednostavnih algebarskih jednadžbi i proporcionalnog zaključivanja.

Od metoda koje se koriste u istraživanjima važno je spomenuti korištenje eye - tracking metode (analiziranje pokreta očiju ispitanika pri provođenju raznih zadataka) te uporabu Raschove analize za konstrukciju i evaluaciju testova kao dijagnostičkih instrumenata u području edukacijske fizike. Grupa je sudjelovala u konstrukciji nekoliko edukacijskih dijagnostičkih testova (test o grafovima u različitim kontekstima je objavljen, dok su neki drugi još u postupku razvoja ili objavljivanja), a pored toga je evaluirala funkcioniranje nekih često korištenih testova u edukacijskim istraživanjima, poput Force Concept Inventory (FCI), Conceptual Survey in Electricity and Magnetism (CSEM) i Test of understanding vectors (TUV).

Trenutno se grupa bavi istraživanjem učeničkog razumijevanja valne optike kroz projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-01-2018-9085 i pripremom nastavne intervencije, koja će pomoći istraživačima u evaluaciji utjecaja uvođenja istraživačkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj učeničkog znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja u okviru nastavne cjeline Valna optika.

Projekti

  • 2018-2022: Utjecaj uključivanja učeničkih istraživačkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja, INVESTIGATE, IP-2018-01-9085, Hrvatska zaklada za znanost (voditeljica: Maja Planinić)
  • 2013-2014: Istraživanje studentskog razumijevanja grafova u fizici i matematici, 202667, Sveučilište u Zagrebu (voditeljica: Maja Planinić)
  • 2007-2014: Edukacijska istraživanja u fizici i matematici, 119-0091361-1027, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (voditeljica: Maja Planinić)

Članovi grupe

Maja Planinić

doc. dr. sc. Maja Planinić

Voditeljica grupe

Katarina Jeličić

dr. sc. Katarina Jeličić, pred.

Planinka Pećina

Planinka Pećina, dipl. inž.

Karolina Matejak Cvenić

Karolina Matejak Cvenić, mag.educ. phys. et inf.