Hrvatska zaklada za znanost

Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja

IP-2018-01-9085 (INVESTIGATE)

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Maja Planinić

Institucija: Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Istraživačka grupa: dr.sc. Katarina Jeličić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb), doc.dr.sc. Ana Sušac (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), dr.sc. Lana Ivanjek (Fakultet za fiziku, Sveučilište u Beču, Austrija), Karolina Matejak, mag.educ. phys. et inf., doktorand (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)

Trajanje projekta: 22.listopada 2018. – 21. listopada 2022.

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost

U Hrvatskoj se trenutno nastoji provesti reforma u nastavi fizike s ciljem promicanja istraživački usmjerene nastave fizike, koja bi trebala zamijeniti dosadašnju dominantno predavačku nastavu u srednjim školama. Novi bi pristup trebao uključiti mnogo više učeničkih istraživačkih pokusa nego li je sada slučaj. Stoga je važno istražiti učinak njihovog uključivanja, te procijeniti moguće dobrobiti, kao i probleme. Istraživanje će se fokusirati na valnu optiku, koja se poučava u četvrtom razredu srednje škole (u dobi od 18 – 19 godina). Učenici će biti izabrani iz općih gimnazija zagrebačkog područja. Postojeća istraživanja ukazuju na mnoge učeničke konceptualne poteškoće i sugeriraju da je ovu temu teško dobro savladati bez pokusa. Dodatni problem nedostatka odgovarajuće eksperimentalne opreme u većini srednjih škola, kao i nedostatka nastavnika fizike s iskustvom u provođenju ovakve nastave, predstavlja veliku prepreku uvođenju istraživački usmjerene nastave u hrvatske srednje škole. Cilj je ovoga projekta stoga osigurati potrebnu opremu, trening i podršku za uključene nastavnike, te tada procijeniti učinak nastavne intervencije na znanstveno zaključivanje i konceptualno razumijevanje srednjoškolskih učenika.

Očekivani rezultati projekta uključuju konstrukciju novog dijagnostičkog testa iz valne optike razvoj i testiranje srednjoškolskih istraživački usmjerenih nastavnih materijala za valnu optiku, pregled poteškoća hrvatskih učenika vezanih uz tu temu, te ocjenu učinka istraživačkih pokusa na učeničko znanstveno zaključivanje i konceptualno razumijevanje. Projekt bi mogao pridonijeti uvođenju istraživački usmjerene nastave fizike u hrvatske srednje škole. Njegovi bi rezultati mogli dati vrijednu informaciju hrvatskim obrazovnim vlastima o troškovima i dobrobitima uvođenja ovog nastavnog pristupa.

Održan uvodni seminar za nastavnike u sklopu HRZZ projekta INVESTIGATE

Dana 27. veljače 2019. u 19.30 h (do 21.30 h) održan je u predavaonici F102 na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Bijenička 32 uvodni seminar za srednjoškolske nastavnike fizike koji su iskazali interes za sudjelovanjem u izvođenju projekta IP-2018-01-9085 INVESTIGATE. Puni naziv projekta je „Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja“, financira ga Hrvatska zaklada za znanost, a voditeljica je doc.dr.sc. Maja Planinić s PMF-a u Zagrebu.

Okupilo se 26 srednjoškolskih nastavnika fizike iz Zagreba i bliže okolice, a prisustvovao je i viši savjetnik za fiziku Agencije za odgoj i obrazovanje Gordan Pihač, prof. Seminar je vodila doc.dr.sc. Maja Planinić zajedno sa suradnicama na projektu dr. sc. Katarinom Jeličić, doc.dr.sc. Anom Sušac i Karolinom Matejak Cvenić, prof. Sudionici seminara bili su informirani o samom projektu i mogućnostima njihovog sudjelovanja u njemu. Sudionici su postavili brojna pitanja o projektu i načinima uključivanja u njega, a potom su se prijavili za željene načine sudjelovanja. S onima koji su se prijavili diskutirana je dinamika odvijanja aktivnosti na projektu koje uključuju angažman srednjoškolskih nastavnika.

Rezultati: Za sudjelovanje u nastavnoj intervenciji prijavilo se 11 nastavnika, za sudjelovanje u edukaciji o istraživački usmjerenoj nastavi valne optike 23 nastavnika, za testiranje Konceptualnog testa o valnoj optici 15 nastavnika za šk. god. 2018/19. te 13 nastavnika za šk. god. 2019/20., a za testiranje nastavnih materijala 13 nastavnika.

Istraživačka grupa

Maja Planinić

doc. dr. sc. Maja Planinić

Voditeljica projekta

Katarina Jeličić

dr. sc. Katarina Jeličić, pred.

Ana Sušac

doc. dr. sc. Ana Sušac

Lana Ivanjek

dr. sc. Lana Ivanjek

Karolina Matejak Cvenić

Karolina Matejak Cvenić, mag. educ. phys. et inf.